“Beogradski bal” je  manifestacija koja ima za cilj da inspiriše i budi duh kulture kroz drevnu i prihvaćenu formu muzike i plesa.

 

Beograd, kao drevni grad građen i oblikovan kulturama različitih naroda proteklih milenijuma čini kulturnu inspiraciju sam po sebi, ipak ono što jeste srž lepote svih kultura i tradicija jeste upravo muzika koja je još u antičko vreme svrstana u četiri stuba nauke. 
“Beogradski bal”, na najvišem nivou svečanosti, okuplja ne samo odabrane među uspešnima već one koji gaje posebne sklonosti ka tradiciji, umetnosti, glamuru ali i ceremonijalnosti iznad svega.

Imajući u vidu da je Beograd uistinu evropski i svetski grad, program i plesne forme temelje se na svetski priznatim i najpopularnijim klasičnim, standard i latino plesovima.

U suštini, ova manifestacija inspirisana kulturom, umetnošću i tradicijom, posvećena je upravo mladim ljudima koji veruju da obrazovanje i rad na sebi mogu jednog dana od njih da naprave princeze i prinčeve. 
Muzika je ključ sjajne atmosfere jer poziva na igru i zbližavanje, a uz naglašavanje ceremonijalnosti i međusobnog poštovanja garantuje dobar početak novih  prijateljstava.

U današnje vreme, u kome mladi odrastaju, sve je teže razviti im osećaj za negovanje istinske lepote i kulture iz razloga što im savremene tehnologije zaokupljaju pažnju, a likovi čije primere prate su mahom izmišljeni.
Tradicija koja podrazumeva ceremonijalnost i poštovanje sve više pada u zaborav, a zapravo je jedini način za utemeljenje ovih vrednosti u svesti mladih ljudi.
Smatramo da vodeće kompanije i istaknuti pojedinci mogu i treba da svojim primerom pokažu da je zbližavanje kroz kulturu i negovanje umetnosti najzdraviji način za širenje sopstvenog uticaja kao i to da u okviru sopstvenog životnog stila treba razvijati osećaj za podršku drugima i dobročinstvo.

 

Vizija manifestacije “Beogradski bal” je da, inspirišući mlade, pomeri granice njihove svesti i približi im lepotu realnosti življenja u odnosu na virtuelni svet koji ih sve više okružuje.